Arbor phát hành nhanh không cần công cụ (Đang chờ cấp bằng sáng chế)

Tool-Free Quick-Release Arbor

Thuận lợi cho cảng mới

l Cung cấp vòng đệm có lò xo tự động gắn các chốt truyền động để ngăn cưa lỗ khóa vào trục gá

l Kết cấu thép và ABS làm cho vòm cầu nhẹ và sạch hơn

l Cung cấp các lựa chọn màu sắc khác nhau của cổ áo, có in logo trên cổ áo

Làm thế nào để làm việc

(Arbor phát hành nhanh VS Arbor truyền thống)

gr


Thời gian đăng: 01/09-2020