Dụng cụ cầm tay

  • Hacksaw frame

    Khung cưa sắt

        Khung cưa dây (C0301011) Khung có thể điều chỉnh (C0301005) ● Toàn bộ được thiết kế cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp ● Có tay cầm mềm mại thoải mái để giúp căng cơ và đảm bảo tư thế thoải mái cho tay hướng dẫn ● Được trang bị một lưỡi kim loại sinh học 12 inch ● Nặng -khung làm việc chấp nhận các lưỡi cắt 10 ”, 12” ● có thể được gắn theo bất kỳ hướng cắt nào trong số bốn hướng cắt ● Được căng bằng đai ốc cánh đơn ● Được trang bị một lưỡi kim loại hai mặt Khung thanh thép rắn (C0301006) Độ bền cao. ..